Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς.


Μέτρηση σωματικού βάρους

Το σωματικό βάρος επηρεάζει την απόδοση του αθλητή.

Συμμετέχει:

  1. στην εξίσωση για τον προσδιορισμό της Μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου.
  2. στην εξίσωση για το Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI).

Είναι απαιραίτητη για:

  1. την εύρεση της λιπώδους μάζας.
  2. την συσχέτιση λιπώδους ιστού προς μυική μάζα.
  3. tην εκτίμηση του επιπέδου ενυδάτωσης του σώματος κατα την διάρκεια η μετά το πέρας της άσκησης.

Η διαδικασία γίνεται με ζυγαριά ακριβείας (0.1kgr), και με τον εξεταζόμενο ακίνητο και με ελαφριά ενδυμασία.

Μέτρηση σωματικού ύψους

• Το σωματικό ύψος αποτελεί προυπόθεση για την ενασχόληση με κάποια αθλήματα.

• Συμμετέχει στην εξίσωση για το δείκτη μάζας σώματος (BMI).

Η διαδικασία γίνεται με αναστημόμετρο ακριβείας (0.1cm), και με τον εξεταζόμενο χωρίς παπούτσια, και πλήρως εφαπτόμενο στον τοίχο.

Προσδιορισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Τι είναι:

Ο δείκτης μάζας σώματος είναι μία μέτρηση του σωματικού λίπους βασιζόμενη στο σωματικό βάρος. Για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ένας έγκυρος δείκτης. 

Ο δείκτης δεν μετρά άμεσα το σωματικό λίπος, αλλά οι έρευνες έχουν δείξει ότι σχετίζεται καλά με την άμεση μέτρηση του ανθρώπινου λίπους όπως μετριέται με την βύθιση κάτω από το νερό, ή την μέθοδο DEXA (Dual Energy X- Ray Absorptiometer).

Ο BMI δεν έχει εφαρμογή πάντα σε ορισμένες κατηγορίες αθλητών (π.χ. ταχυδυναμικά αθλήματα).

Σε ατομικό επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο αλλά δεν συνιστά διάγνωση της υγείας ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - Π.Ο.Υ. για ηλικίες 18 ετών και άνω ισχύουν τα εξής:


  1. αν ο BMI είναι μικρότερος από 18.5 τότε είσαι λιποβαρής (αυτό συνδέεται με υποσιτισμό, διατροφικές διαταραχές κλπ).
  2. αν ο BMI είναι από 18.5 ως 24.9 τότε έχεις φυσιολογικό βάρος.
  3. αν ο BMI είναι από 25.0 ως 29.9 τότε είσαι υπέρβαρος.
  4. αν ο BMI είναι πάνω από 30.0 αυτό υποδεικνύει παχυσαρκία.

Σύσταση Σώματος

Αφορά την μέτρηση σωματικού λίπους. Το σωματικό λίπος έχει ιδαίτερη σημασία για την υγεία του ανθρώπου και σχετίζεται με πολλές λειτουργίες. Η αύξηση όμως και η μείωση, πέρα των φυσιολογικών επιπέδων έχει συσχετιστεί με πολλά προβλήματα υγείας. Επιπλέον για τους αθλητές και αθλούμενους έχει μία ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι παράγοντας που επηρεάζει την αποδόση και επίδοση στα αθλήματα. 

Οι μαραθωνοδρόμοι π.χ. πρέπει να έχουν ποσοστά σωματικού λίπους μικρότερα από 10% για τους άνδρες και 18% για τις γυναίκες. Για τον μέσο πληθυσμό οι αντίστοιχες τιμές είναι 14-25 και 17-30%. Τα όρια αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ηλικιακή ομάδα.

Η λιπομέτρηση αποτελεί μία σημαντική διαδικασία για να αξιολογήσουμε το ποσοστό σωματικού λίπους στο ανθρώπινο σώμα. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι πολλές και μία από αυτές που χρησιμοποιείται στα περισσότερα εργομετρικά κέντρα και Πανεπιστήμια του κόσμου είναι η μέθοδος των δερματοπτυχών. Με την μέθοδο αυτή γίνεται μέτρηση των δερματικών πτυχών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, και βασίζεται στην υπόθεση ότι το υποδόριο λίπος είναι ανάλογο με το συνολικό λίπος του σώματος. Η μέθοδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του εξεταστή.

Στο T.E.N. Centre η ανάλυση σύστασης σώματος (μυικός και λιπώδης ιστός / υγρά) γίνεται με 1) τη μέθοδο της δερματοπτυχομέτρησης και 2) τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας  για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.


main source: myathlete.gr

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!