Απόδοση

Τα συμπληρώματα διατροφής και η λήψη τους είναι ευρέως αποδεκτό ότι μπορεί να συμβάλουν στην ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές είναι η σωστή επιλογή του κατάλληλου ή των κατάλληλων συμπληρωμάτων. Αιτία γι' αυτό το φαινόμενο αποτελεί η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της γκάμας συμπληρωμάτων αθλητικής διατροφής τα οποία διατίθενται στην αγορά.

Ο ειδικός αλγόριθμος για να επιλέξετε αθλητικά συμπληρώματα διατροφής

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιλογή των κατάλληλων συμπληρωμάτων διατροφής για αθλητές μπορεί να διαδραματίσει η χρήση αλγορίθμου. Ένας χρήσιμος αλγόριθμος για την επιλογή του ιδανικού συνδυασμού συμπληρωμάτων στηρίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτο παράγοντα στήριξης του αλγόριθμου αποτελεί ο καθορισμός του στόχου του προγράμματος εκγύμνασης. Εν συνεχεία, δεύτερο παράγοντα αποτελεί η διάκριση των επιλεχθέντων συμπληρωμάτων με βάση την χρονική στιγμή λήψης τους σε σχέση με το πρόγραμμα εκγύμνασης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον πρώτο παράγοντα του αλγορίθμου, αρχικά καθορίζεται το ειδος αθλητικής δραστηριότητας και των στόχων οι οποίοι είναι:

  • Έλεγχος σωματικού βάρους
  • Αύξηση μυϊκής μάζας
  • Δύναμη και μυϊκή ισχύς
  • Ενέργεια και αντοχή
  • Γράμμωση

Αφού καθοριστούν το είδος και οι στόχοι της αθλητικής δραστηριότητας, ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των επιλεχθέντων συμπληρωμάτων αθλητικής διατροφής. Η διάκριση πραγματοποιείται σε 3 μεγάλες κατηγορίες, αναλόγως την χορήγηση τους σε σχέση με το πρόγραμμα εκγύμνασης:

  • Συμπληρώματα αθλητικής διατροφής που λαμβάνονται πριν την έναρξη του προγράμματος εκγύμνασης
  • Συμπληρώματα αθλητικής διατροφής που λαμβάνονται κατά την διάρκεια του προγράμματος εκγύμνασης
  • Συμπληρώματα αθλητικής διατροφής που λαμβάνονται μετά το πέρας του προγράμματος εκγύμνασης
  • Συμπληρώματα αθλητικής διατροφής που λαμβάνονται καθημερινά από τους αθλητές
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!