Ιατρικές Ενδείξεις

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Ποιοι έχουν ιατρική ένδειξη να υποβληθούν σε εργοσπιρομετρικό έλεγχο;

Η καρδιο-εργο-σπιρομετρία, σε σύνθετες ή σοβαρές νόσους, μπορεί να υποδείξει τόσο το πάσχον σύστημα (π.χ. καρδιά ή πνεύμονες) αλλά και να εκτιμήσει το βαθμό και τη σοβαρότητα της πάθησης (συνεργασία με Procardia Medical Institute).

Αναλυτικά:

1. Δύσπνοια προσπαθείας αγνώστου αιτιολογίας

2. Ελάττωση της ικανότητας για άσκηση

3. Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος:

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Εκτεταμένες βρογχιεκτασίες

Κυστική ίνωση

Άσθμα στην άσκηση

Πνευμονική υπέρταση

Πνευμονική ίνωση

4. Νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος:

Στεφανιαία νόσος

Καρδιακή ανεπάρκεια

5. Προεγχειρητική εκτίμηση κινδύνου:

Καρκίνος του πνεύμονα

Μεταμόσχευση καρδιάς ή πνευμόνων

6. Προγράμματα αποκατάστασης

Εκτίμηση της αναπηρίας

7. Παχυσαρκία

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!