Πρακτική Εφαρμογή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. εφαρμογή ορισμένων γενικών αρχών και κανόνων
 2. ιατρικός / καρδιολογικός έλεγχος για την εξασφάλιση υγείας του εξεταζόμενου (Procardia Medical Institute).
 3. ενημέρωση και συναίνεση του εξεταζόμενου
 4. προετοιμασία του δοκιμαζόμενου και του εργαστηρίου
 5. ενδείξεις τερματισμού της εργομέτρησης για την προστασία της υγείας του εξεταζόμενου

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

 1. Χαμηλή επιβάρυνση σε αρχική δοκιμασία
 2. Σταδιακή αύξηση της έντασης της επιβάρυνσης
 3. Οι αντενδείξεις εργομέτρησης και οι ενδείξεις πρόωρου τερματισμού πρέπει να εφαρμόζονται απαραίτητα
 4. Η εργομέτρηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται όταν δεν παρέχεται ασφάλεια και δεν υπάρχει όφελος
 5. Τακτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της εργομέτρησης πρέπει να γίνεται στην καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση, την όψη και τα συμπτώματα, αλλά και την υποκειμενική αντίληψη της κόπωσης του δοκιμαζόμενου σύμφωνα με την κλίμακα του Borg
 6. Μετά τη μέγιστη μυϊκή προσπάθεια πρέπει να ακολουθεί η αποκατάσταση του δοκιμαζόμενου
 7. Η περιβαλλοντική θερμοκρασία πρέπει να είναι 22 C και η υγρασία περίπου στο 50% στους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι δοκιμασίες
 8. Ο εξεταζόμενος πρέπει να μην αποσπάται από περιβαλλοντικά ερεθίσματα (π.χ. περιφερόμενοι επισκέπτες ή εργαζόμενοι) και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις παραινέσεις προς εντονότερη άσκηση από τον υπεύθυνο εργομέτρη / εξεταστή.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 1. Ανάλυση σύστασης σώματος (μυικός και λιπώδης ιστός / υγρά) με δερματοπτυχομέτρηση και βιοηλεκτρική αγωγιμότητα
 2. Καταγραφή των σωματομετρικών μεγεθών (ύψος, βάρος, ΒΜΙ, BSA)
 3. Καθορισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού, RMR
 4. Αέρια αίματος και συνεχής καταγραφή γαλακτικού οξέος
 5. Συνεχής καταγραφή αρτηριακής πίεσης και καρδιακής συχνότητας
 6. Συνεχής καταγραφή τουλάχιστον δώδεκα - 12 - διαφορετικών μεταβολικών και λειτουργικών παραμέτρων (π.χ. κατανάλωση οξυγόνου (VO2), μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου VO2max, αποβολή διοξειδίου του άνθρακα (VCO2), RER, O2 pulse, κατά λεπτό εκπνεόμενος όγκος αέρα (VE), Bf, BR, VE/VO2, VE/VCO2, Load σε Watt).
 7. Καθορισμός του αναερόβιου ουδού / αναερόβιο "κατώφλι" (AT)
 8. Ο εντοπισμός των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί ο οργανισμός στα διάφορα επίπεδα έντασης της άσκησης (π.χ. υδατάνθρακες, λίπη κ.α.).
 9. Συμπληρωματική οξυμετρία / pulse oxymetry.
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!