Επιστημονικά Κριτήρια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Εγκυρότητα = μετράει αυτό που πραγματικά επιδιώκει να μετρήσει

2. Αξιοπιστία = σε επαναληπτικές μετρήσεις δίνει όμοια αποτελέσματα

3. Αντικειμενικότητα = εφαρμοζόμενη από διαφορετικούς εξεταστές δίνει όμοια αποτελέσματα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ:

  1. Οι εξεταζόμενοι να είναι ξεκούραστοι.
  2. Ο εξοπλισμός και τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σε άριστη κατάσταση.
  3. Να γνωρίζουν οι εξεταζόμενοι το σκοπό και τη σημασία των μετρήσεων.
  4. Να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες στους εξεταζόμενοι για τη σωστή εκτέλεση των δοκιμασιών.
  5. Εάν είναι εφικτό, οι δοκιμασίες να γίνονται στις ίδιες συνθήκες κάθε φορά, προκειμένου η σύγκριση των μετρήσεων να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  6. Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία θα πρέπει να έχει προηγηθεί προθέρμανση και εξοικείωση με τα όργανα μέτρησης.
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!