Τι είναι η εργομέτρηση

Η μέτρηση του ανθρώπινου έργου, η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα η εργομέτρηση μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την φυσική κατάσταση του αθλητή, του αθλούμενου και των εξεταζόμενων για ιατρικές ενδείξεις.

Οι μετρήσεις γίνονται με ιατρικές μεθόδους και εξοπλισμό. Οι τιμές των μετρήσεων που καταγράφονται μας δίνουν πληροφορίες για το επίπεδο των φυσικών ικανοτήτων του ανθρώπου.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!