Δυναμομέτρηση

Με τον όρο δύναμη εννοούμε την ικανότητα του ατόμου να υπερνικά της εξωτερικές αντιστάσεις. Αυτός ο γενικός όρος, υποδιαιρείται σε τρία βασικά είδη δύναμης: 1) μέγιστη δύναμη, 2) ταχυδύναμη και 3) αντοχή στη δύναμη. 

Μέγιστη δύναμη, είναι η ικανότητα του ατόμου να εκτελεί μέγιστες εκούσιες μυϊκές συστολές για την υπερνίκηση υψηλώνεξωτερικών αντιστάσεων.

Ταχυδύναμη, είναι η ικανότητα του ατόμου να υπερνικά εξωτερικές αντιστάσεις με υψηλή ταχύτητα μυϊκής συστολής.

Αντοχή στην δύναμη, είναι η ικανότητα των μυών να παράγουν έργο (ένταση) σε μεγάλη χρονική περίοδο. 

Η αξιολόγηση της δύναμης στα εργομετρικά κέντρα γενικώς εμπεριέχει πολυαρθρικές ασκήσεις που κινητοποιούν μεγάλες μυϊκές μάζες. Οι αξιολογήσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν δοκιμασίες για τον κορμό, τα χέρια και τα πόδια.

Άνω άκρα


Η αξιολόγηση της δύναμης στα άνω άκρα: 

- άνω άκρα με μέτρηση της ισομετρικής δύναμης χεριού και πήχη με χρήση δυναμόμετρου ((handgrip strength test) και αξιολόγηση της δύναμης και της αντοχής με το push-up firness test.

Κάτω άκρα

Η αξιολόγηση της δύναμης στα κάτω άκρα:

- κάτω άκρα με μέτρηση της δύναμης, του έργου και της ισχύος με χρήση ειδικού δυναμόμετρου (ergo power), της εκρηκτικής δύναμης σε ειδική πλατφόρμα (Bosco), της αντοχής σε δύναμη με πολλαπλά άλματα καθώς και μέτρηση της δύναμης και της αντοχής της δύναμης (wall-sit test).

Κορμός

Η αξιολόγηση της δύναμης στον κορμό:

- κορμός με μέτρηση της μυϊκής ισχύος των κοιλιακών (sit-ups).

main source: myathlete.gr

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!