Εκρηκτικότητα

Η μέτρηση της εκρηκτικότητας των κάτω άκρων έχει ιδιαίτερη σημασία για την βελτίωση σε αρκετά αθλήματα κυρίως ομαδικά αλλά και για τη βελτίωση της απόδοσης σε αγωνίσματα που βασικό ρόλο παίζει η ταχύτητα εκτέλεσης της κίνησης (αλτικά και ριπτικά αγωνίσματα του στίβου). 

Αυτό γίνεται με την αξιολόγηση της ισχύος των ποδιών που μάς δίνει πληροφορίες για την ταχύτητα της νευρομυϊκης διέγερσης και της εκρηκτικής δύναμης. 

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται με τους εξής τρόπους:

  1. Squat Jump
  2. CounterMovement Jump
  3. Drop Jump
  4. Repetitive Jump

Squat Jump

Squat Jump: Κατακόρυφο άλμα με τα δύο πόδια χωρίς κίνηση.

Counter Movement Jump

Counter Movement Jump: Χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την ταχύτητα, την εκρηκτική δύναμη των ποδιών, την ενδομυϊκή και μεσομυϊκή συναρμογή καθώς και την ικανότητα του κύκλου προδιάτασης - σύσπασης.

Drop Jump

Drop Jump: χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την ικανότητα του εξεταζόμενου να χρησιμοποιεί την προδιάταση των μυών ως μέσο παραγωγής μέγιστης ισχύος και εκρηκτικής δύναμης.

Repetitive Jump

Repetitive Jump: Ο σκοπός αυτής της δοκιμασίας είναι να πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός αλμάτων με το μεγαλύτερο δυνατό ύψος σε μια καθορισμένη χρονική διάρκεια. 

Main source: myathlete.gr

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!