Βασικός Μεταβολισμός

Βασικός μεταβολισμός (BM) - Resting Metabolic Rate (kcal/h) ορίζεται ως η ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση, που είναι απαραίτητη για την επιβίωση του οργανισμού, κάτω από συνθήκες απόλυτης ηρεμίας και περιλαμβάνει τον μεταβολισμό κατά τον ύπνο και κατά την εγρήγορση. 

 Αντιπροσωπεύει το 50-70% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης, ενώ σε αθλητές και αθλήτριες αντοχής που δαπανούν μεγάλη ενέργεια κατά την προπόνηση, o ΒΜ αντιπροσωπεύει το 40-50% της συνολικής ημερήσιας δαπάνης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανάται από το συκώτι (27%), τον εγκέφαλο (19%), τους νεφρούς (10%) και την καρδιά (7%), ενώ οι μυς δαπανούν μόνο το 18% του ΒΜ παρά το γεγονός ότι αποτελούν το 40% της σωματικής μάζας.

Μέτρηση ΒΜ

Η άλιπη σωματική μάζα, το φύλο, η ηλικία και το κλίμα επηρεάζουν τον βασικό μεταβολισμό. Οι γυναίκες έχουν περίπου 5-10% χαμηλότερο ΒΜ από τους άνδρες και αυτό οφείλεται στο ότι έχουν λιγότερη άλιπη σωματική μάζα.

 Ο ΒΜ επιβραδύνεται με την ηλικία κατά 2% ανά 10ετία λόγω μείωσης της μυϊκής μάζας. 

Η αερόβια προπόνηση και η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης φαίνεται να αντισταθμίζουν τη μείωση του ΒΜ, που επέρχεται με την ηλικία. Ο ΒΜ εκφράζεται ως χιλιοθερμίδες ανά m2 επιφάνειας σώματος ανά ώρα.

Αξία: Ο ΒΜ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο θα στηριχθεί και θα δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ελέγχου του σωματικού βάρους, είτε με μείωση της θερμιδικής πρόσληψης, είτε με αύξηση της θερμιδικής κατανάλωσης (άσκηση), είτε με συνδυασμό των δύο.

Ο υπολογισμός του ΒΜ γίνεται:

Α) αυτόματα με τη μέθοδο του βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας καθώς εκτιμάται η σύσταση του σώματος σε λίπη, μύες και υγρά

Β) με μαθηματικούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας ειδικούς πίνακες βάρους, ύψους, ηλικίας, και φύλου

Γ) με τη μέθοδο της σπιρομέτρησης σε ηρεμία (διάρκεια 10-15 min).

main source: myathlete.gr

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!